Shtëpi = Siguri

Projektimi ndërtues i strukturave në Rezidencën ‘’Kodra e Diellit’’, garanton cilësi të lartë teknike, duke qenë se bazohet në standardet e përcaktuara të Eurocode, që ofron përvojat dhe praktikat më të mira evropiane.

Plani ynë i zhvillimit në rezidencë ofron menaxhim të sigurtë të shërbimeve bazë si kujdesi për ujin e pijshëm, rrymën elektrike, sistemet e kanalizimit të ujrave të bardha e të zeza dhe trajtimin individual të tokëzimit të objekteve. Vëmendje e veçantë gjatë procesit të zhvillimit i është dhënë elementeve të qëndrueshmërisë sizmike, specifikisht mbrojtjes nga tërmetet, si edhe mbrojtjes nga zjarri.

Në mënyrë shumë të kujdesshme është planifikuar sistemi rrugor dhe sistemi i parkimeve, duke e bërë më të sigurtë jetën e këmbësorëve, dashamirësve të biçikletave dhe duke rregulluar qarkullimin e makinave.

Rezidenca është gjithashtu e monitoruar për 24 orë gjatë gjithë javës me sistem CCTV dhe me patrulla sigurie.

Shtëpi = Siguri

Projektimi ndërtues i strukturave në Rezidencën ‘’Kodra e Diellit’’, garanton cilësi të lartë teknike, duke qenë se bazohet në standardet e përcaktuara të Eurocode, që ofron përvojat dhe praktikat më të mira evropiane.

Plani ynë i zhvillimit në rezidencë ofron menaxhim të sigurtë të shërbimeve bazë si kujdesi për ujin e pijshëm, rrymën elektrike, sistemet e kanalizimit të ujrave të bardha e të zeza dhe trajtimin individual të tokëzimit të objekteve. Vëmendje e veçantë gjatë procesit të zhvillimit i është dhënë elementeve të qëndrueshmërisë sizmike, specifikisht mbrojtjes nga tërmetet, si edhe mbrojtjes nga zjarri.

Në mënyrë shumë të kujdesshme është planifikuar sistemi rrugor dhe sistemi i parkimeve, duke e bërë më të sigurtë jetën e këmbësorëve, dashamirësve të biçikletave dhe duke rregulluar qarkullimin e makinave.