January 16, 2021

Categories: Komuniteti i Kodres

Rezidenca "Kodra e Diellit" 2

Cili është vendi më i sigurt? VENDI KU KALOJMË JETËN!

Vendi më i sigurt nuk mund të përgjithësohet në një të vetëm, pasi i sigurt duhet të jetë vendi ku ecim, ku punojmë, ku jetojmë.

Të jetosh në standardin eurocode do të thotë siguri dhe besueshmëri. Ky është një standart i cili duhet të përdoret nga të gjitha kompanitë e ndërtimit në Shqipëri.

Sektori i ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit është thelbësor për ekonominë evropiane, duke përfaqësuar afërsisht 10% të PBB-së (Prodhimi i Brëndshëm Bruto) së BE-së, dhe duke siguruar 20 milion vende pune. Ndërtimi gjithashtu përfaqëson një komponent kyç në cilësinë e jetës së qytetarëve, pasi ata kalojnë një kohë të konsiderueshme në ndërtesa dhe infrastruktura të tjera të ndërtuara.

Nën praninë e rreziqeve natyrore dhe të bëra nga njeriu, mirëqenia e qytetarëve varet nga performanca e strukturave që i rrethojnë ato. Disponueshmëria e kodeve evropiane të përparuara, Eurocodes, një grup standardesh evropiane për projektin e ndërtesave dhe punëve të tjera të inxhinierisë civile, është një kusht fillestar për zvogëlimin dhe harmonizimin e rrezikut në ndërtim.

Eurocodes luajnë një rol kryesor në strategjinë e Komisionit Evropian për t’i bërë kompanitë evropiane të ndërtimit më konkurruese, si brenda BE-së ashtu edhe në tregun global.

Zbatimi i Eurocodes

Eurocodes kanë arritur fazën përfundimtare të zbatimit kombëtar nga vendet anëtare pasi ato tani po zëvendësojnë të gjitha standardet kombëtare, duke siguruar rregulla të përbashkëta teknike për hartimin e ndërtesave dhe punëve të tjera të inxhinierisë civile dhe produkteve të ndërtimit. Për më tepër, ato kanë për qëllim të çojnë në nivele më uniforme të sigurisë në ndërtim në Evropë.

Harmonizimi i mëtejshëm i Eurocodes

Eurocodes janë rezultat i një procedure të gjatë të bashkimit dhe harmonizimit të traditave të ndryshme të dizajnit në vendet anëtare. Në të njëjtën kohë, vendet anëtare mbajnë kompetencën dhe përgjegjësinë ekskluzive për nivelet e sigurisë së punëve, ndërsa zbatimi kombëtar i Eurokodeve kërkon një farë fleksibiliteti.

Qëllimi i eurocodes është që të sigurojnë:

  • një mjet për të provuar pajtueshmërinë me kërkesat për qëndrueshmëri mekanike dhe qëndrueshmëri dhe siguri në rast zjarri të vendosur nga ligji i Bashkimit Evropian;
  • një bazë për specifikimet e kontratës së ndërtimit dhe inxhinierisë;
  • një kornizë për krijimin e specifikimeve teknike të harmonizuara për ndërtimin e produkteve.

Eurocodes mbulojnë:

  • bazën e dizajnit strukturor;
  • veprimet mbi strukturat;
  • projektin e konstruksioneve prej betoni, çeliku, druri, muraturë dhe alumini;
  • dizajnin gjeoteknik dhe
  • projektin, vlerësimin dhe rikonstruksionin e strukturave për rezistencën ndaj tërmetit.

Kompania Agikons, e cila ka ndërtuar  Rezidencën “Kodra e Diellit” dhe shumë të tjera, ka kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në sjelljen e Eurocodes në fazën e tyre aktuale dhe tani po mbështet zbatimin, harmonizimin, promovimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të tyre.

Share it with your friends!